VTR IŽ

VTR IŽ povezuje javni, privatni i civilni sektor u donošenju odluka u skladu s kretanjima na regionalnom tržištu rada, te donošenju Strategije razvoja ljudskih resursa iz koje će se aplicirati projekte na raspoložive fondove EU.

PARTNERI

VTR IŽ je tijelo koje se sastoji od 44 partnera – županije, Komora, gradova, razvojne agencije, javne uprave, sveučilišta, raznih institucija u civilnom sektoru i drugih aktivnih aktera vezanih za tržište rada i obrazovni sustav.

PROJEKTI