Održana radionica pod nazivom „Kroz teoriju i praksu do potrebnih poslovnih kompetencija“

U Puli je održana treća radionica za članove/ice Vijeća tržišta rada, koju je vodila Željka Marić, konzultantica za upravljanje ljudskim resursima iz Republike Bosne i Hercegovine.

None U utorak, 17.09.2019. godine u prostorijama Studentskog centra u Puli održana je treća radionica za članove/ice Vijeća tržišta rada pod nazivom "Kroz teoriju i praksu do potrebnih poslovnih kompetencija“

Radionicu je vodila Željka Marić, konzultantica za upravljanje ljudskim resursima iz Republike Bosne i Hercegovine.

Sudionici su se kroz radionicu upoznali sa implementacijom projekata i primjerima dobre prakse koji se odnose na dualno obrazovanje u Republici BiH te projektom ženskog poduzetništva pod nazivom „Digitalizacija mama“.

Posebnu pozornost sudionika privukla je prezentacija navedenog projekta koji se provodio u sklopu Udruženja „Centar za mame“ a čiji je cilj bio povezivanje i podržavanje trudnica, mama i žena u Republici BIH , te podrška njihovoj edukaciji, borbi protiv nasilja, kao i protiv svih vidova diskriminacije kojima su izložene. Projekt je 2018. godine izazvao veliku pažnju i reakciju kako javnosti tako i velikog broja žena koje su bila ciljna grupa i koje su se prijavile za učešće u istom.

Nakon završenog programa polaznice su osposobljene za izradu kompletne marketinške kampanje, mini strategije te planova i analitike, vođenja raznih kanala promocije za poslovne subjekte.

Inače, ova treća od ukupno četiri radionica provela se u sklopu elementa projekta: „Održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije“. Iste su tematski vezane uz sustav upravljanja i praćenja razvoja ljudskih potencijala na tržištu rada te provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje s posebnim naglaskom na ranjive skupine, a održavaju ih stručnjaci odnosno predavači iz zemalja u okruženju sa znanjima i iskustvima navedene tematike.