Startao projekt REI - Raising employment in Istria

Europskim projektom do Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije

Istarska županija, putem Upravnog odjela za gospodarstvo kao nositelj, sudjeluje u projektu REI - Raising employment in Istria, odnosno „Povećanje zaposlenosti u Istri“. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa (OP-HRD) 2007-2013, Instrumenti za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu do 78%, a partneri na ovom projektu uz Istarsku županiju, su Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Pula, Hrvatska gospodarska komora ŽK Pula i Hrvatska obrtnička komora Istarske županije.


Ukupna vrijednost projekta je 38 423.70 eura, odnosno 293 941,31 kuna.


Veliki značaj ovog projekta je izrada nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije za razdoblje 2015.-2020., strateškog dokumenta Istarske županije. Svi članovi VTR-a zajednički će sudjelovati u izradi Akcijskog plana koji će uključivati probleme, rješenja, aktivnosti povezane s nezaposlenošću u Istarskoj županiji te na taj način pridonijeti njezinoj izradi.
Dosadašnju Strategiju za razvoj ljudskih potencijala Istarske županije 2011.-2013. evaluirat će stručni konzultanti i dati svoje mišljenje, također, u sklopu projekta REI.


Projekt je napisan u UO za gospodarstvo Istarske županije, za potrebe financiranja i jačanja kapaciteta Vijeća tržišta rada. Od velike važnosti je da će se rad VTR-a Istarske županije sljedećih 18 mjeseci financira europskim novcem. Također, za sudionike projekta, zahvaljujući ovim sredstvima iz Europske unije, održat će se šest radionica i to 3 radionice za partnere i 3 radionice za sve članove VTR-a. Polaznici radionica će se upoznati s Europskim socijalnim fondom, naučiti kako samostalno aplicirati projekte, odnosno kako samostalno pronaći izvore financiranja ovisno o njihovim potrebama, kao i kako napisati i pripremiti projekt te ga uspješno implementirati.


Kroz 18 mjeseci trajanja projekta, među članovima Vijeća tržišta rada Istarske županije, povećat će se i intenzivirati komunikacija, pronaći najbolji primjeri iz Hrvatske, ali i Europske unije kako se uspješno boriti protiv nezaposlenosti u Istarskoj županiji.