Prezentacije sa Regionalnih partnerskih konzultacija održanih dana 11. i 12.12. 2012. u Ogulinu i Puli

Prezentacije sa Regionalnih partnerskih konzultacija održanih dana 11. i 12.12. 2012. u Ogulinu i Puli nalaze se u prilogu.