Najava edukacija u siječnju: Pripremite se za strukturne fondove i uspjesno provedite svoje projekte!

Nastavno na provedenu anketu na portalu www.eu-projekti.info, tvrtka EU PROJEKTI u siječnju priprema dvije edukacije sukladno željama čitatelja.

Poštovani,

nastavno na provedenu anketu na portalu www.eu-projekti.info, tvrtka EU PROJEKTI u siječnju priprema dvije edukacije sukladno željama čitatelja:

1. "PRAKTIČNI ASPEKTI PROVEDBE EUROPSKIH PROJEKATA",

23. i 24. siječnja 2013., u Zagrebu, s početkom u 9 sati

Veliki broj pretendenata na EU fondove misli da je najteže dobiti sredstva, no oni koji su ih već dobili znaju da pravi problemi nastaju nakon potpisa ugovora. Najviše problema zadaje im javna nabava prema pravilima Praktičnog vodiča kroz procedure ugovora pomoći Europske unije trećim zemljama - PRAG koji ćemo koristiti i nakon pristupanja EU. Sve to rezultira cinjenicom da korisnici vracaju gotovo 25% sredstava po provedenom projektu.

Ove je situacije moguce izbjeci vec u fazi pripreme projekta pa su oni koji znaju kako se projekti provode u prednosti u odnosu na ostale.

Ako želite znati što se događa nakon trenutka potpisivanja ugovora, želite izbjeći pogreške u provedbi projekta ili ste već vraćali novac zbog grešaka i propusta u provedbi, za vas organiziramo ovaj dvodnevni trening.

Poziv, dnevni red i prijavnicu za trening pronađite u prilogu ili preuzmite materijale na sljedećem linku: http://www.eu-projekti.info/najava-dvodnevnog-treninga-prakticni-aspekti-provedbe-europskih-projekata-2

2. "PRIPREMITE SVOJE PROJEKTE ZA STRUKTURNE FONDOVE EU!",

31. siječnja 2013., u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati

Strukturni fondovi traže postupno i strateško promišljanje projekata koji moraju biti utemeljeni na stvarnim potrebama zajednice, dokumentirani strategijama razvoja i sufinancirani od strane onoga tko ih provodi.

Zato ne morate čekati da vas nadležno ministarstvo pozove da sastavite svoju listu želja, nego već sutra možete početi s ozbiljnim i postupnim planiranjem koje će vam osigurati sredstva za projekte. Doznajte što je moguće financirati, kakvi su projekti financirani u članicama EU te koje je konkretne korake potrebno poduzeti da osigurate financiranje vaših projekata.

Pozivamo vas da se prijavite na ovu jednodnevnu edukaciju.

Poziv, dnevni red i prijavnicu za edukaciju pronađite u prilogu ili preuzmite materijale na sljedećem linku: http://www.eu-projekti.info/najava-edukacije-pripremite-svoje-projekte-za-strukturne-fondove-eu

Veselimo se susretu s Vama!