Održana završna online konferencija projekta REI II

Na završnoj konferenciji EU projekta REI II, održanoj 9. studenog 2020. putem online platforme, prezentirane su provedene aktivnosti te rezultati projekta.

None Završna konferencija EU projekta REI II održala se 9. studenog 2020., putem online platforme.

Na konferenciji su uz predstavnike Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije koja je nositelj projekta, sudjelovali predstavnici partnera projekta; Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarsko veleučilište; Universita Istriana di scienze applicate, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Studentski centar Pula, Istarska razvojna agencija IDA d.o.o., predstavnica Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ kao i članovi Vijeća tržišta rada Istarske županije.

Na konferenciji su prezentirane provedene aktivnosti te rezultati projekta. Tijekom proteklih 30 mjeseci, projekt vrijedan 1.943.942, 76 kn, sto posto financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. putem provedenih aktivnosti ostvario je sljedeće ciljeve: razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima, te osiguranje financiranja i funkcioniranja Vijeća tržišta rada Istarske županije.

U sklopu elementa "poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja“ završnim razredima srednjih škola održano je deset interaktivnih radionica o poduzetništvu, pravnim aspektima osnivanja poslovnih subjekata i samozapošljavanju, dostupnim izvorima bespovratnih sredstava, poticaja i kredita. Tim radionicama prisustvovalo je više od 200 maturanata. Nadalje, dodjelom potpora za samozapošljavanje kroz Program i objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u našoj je županiji, kroz otvaranje vlastitih poslovnih subjekata, samozaposleno 19 osoba. Izrađen je i „Program mentoriranja poduzetnika“ temeljem kojeg su poduzetnici pohađali individualne sate mentoriranja. Temeljem razvoja inovativnog modela kombiniranja informiranja-financiranja-poslovnog mentoriranja, također se kreirao alat za dugoročno povećanje broja privatnih poduzetnika u Istri i rasta broja zaposlenih. U sklopu elementa "intervencije na tržištu rada Istarske županije" izrađeni su i provedeni programi specijaliziranih tečajeva engleskog, njemačkog i talijanskog jezika za pripadnike ranjivih skupina na tržištu rada, a radi se o mladima do 29 godina, ženama svih životnih dobi i osobama s invaliditetom. Tečajevi su bili namijenjeni djelatnicima na konobarskim i sobarskim poslovima, a organizirani su prema potrebama turističkih tvrtki za komunikaciju zaposlenika s gostima restorana, hotela i barova. Sveukupno je provedeno 12 tečajeva i to u Umagu, Labinu i Puli. Obzirom da iste nije bilo moguće organizirati u Pazinu kako je bilo planirano, zbog situacije uzrokovane virusom COVID19, oni su organizirani putem online platforme tako da je pružena mogućnost da tečajeve pohađaju i polaznici iz ostalih gradova u županiji. Provedbom posebnog programa specijaliziranog učenja stranih jezika usklađenog s potrebama turističko- ugostiteljskog sektora u Istarskoj županiji, željelo se utjecati na ispravljanje neravnoteža u znanjima, vještinama i kompetencijama nezaposlenih u odnosu na zahtjeve poslodavaca. Tečajeve je uspješno dovršilo 80 polaznika iz svih ranjivijih skupina.

Nadalje u sklopu elementa „Održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije“, organizirana su dva studijska putovanja u Italiju i Portugal kako bi se članovi VTR-a IŽ te projektni partneri upoznali s primjerima dobre prakse u vođenju politike tržišta rada. Uz to, organizirane su i četiri radionice za članove Vijeća tržišta Istarske županije rada koje su tematski bile vezane uz sustav upravljanja i praćenja razvoja ljudskih potencijala na tržištu rada te provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje s posebnim naglaskom na ranjive skupine. Uz stručne predavače sudionici su osnažili znanjima navedene tematike te su se upoznali s primjerima dobre prakse u susjednim zemljama, obzirom da se suočavaju sa sličnim problemima na svojim tržištima rada. Isto tako izrađen je prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027. Od ostalog uspostavljena je suradnja s članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko goranske županije koja je rezultirala izradom projektnih prijedloga koje se odnose na poticanje poduzetništva mladih, žena i ostalih ranjivih skupina u urbanom i ruralnom okruženju, a tijekom provedbe projektnih aktivnosti i zaposlenici Upravnog odjela za gospodarstvo, koje je u svojstvu tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada Istarske županije, dodatno su osnaženi znanjima i vještinama potrebnim za daljnju koordinaciju dionika Vijeća tržišta rada Istarske županije, implementaciju strategija, mjera i aktivnosti vezanih uz razvoj ljudskih resursa.