Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 4 - UNAPRIJEĐENA SOCIJALNA INKLUZIJA

Mjera 4.1. Unaprjeđenje jednakopravnosti u pristupu tržištu rada
Trenutno nema unesenih aktivnosti za navedenu mjeru.
Povratak na strategije Prijavi se