Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 3 – ZAJEDNIČKO DJELOVANJE SVIH DIONIKA TRŽIŠTA RADA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI

Mjera 3.4. Poticanje poduzetništva i samozapošljavanja
10.05.2017. Potpore za razvoj poduzetništva Istarska županija
Povratak na strategije Prijavi se