Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 3 – ZAJEDNIČKO DJELOVANJE SVIH DIONIKA TRŽIŠTA RADA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI

Mjera 3.2. Sustavno stipendiranje i mentoriranje
Trenutno nema unesenih aktivnosti za navedenu mjeru.
Povratak na strategije Prijavi se