Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 2 – UNAPRJEĐENJE REZULTATA PROGRAMA ODGOJA, OBRAZOVANJA I UČENJA

Mjera 2.1. Unaprjeđenje kvalitete odgoja, obrazovanja i učenja
Trenutno nema unesenih aktivnosti za navedenu mjeru.
Povratak na strategije Prijavi se