Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 1 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA SVIM RAZINAMA"

Mjera 1.1. Poboljšano poslovno planiranje i planiranje razvoja ljudskih potencijala u tvrtkama i ostalim dionicima tržišta rada
Trenutno nema unesenih aktivnosti za navedenu mjeru.
Povratak na strategije Prijavi se