Strategije

Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Prioritetni cilj 1 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA SVIM RAZINAMA"
Mjera 1.1. Poboljšano poslovno planiranje i planiranje razvoja ljudskih potencijala u tvrtkama i ostalim dionicima tržišta rada
Mjera 1.2. Ciljano upravljanje migracijama i privlačenje kvalitetne radne snage
Mjera 1.3. Olakšan odabir budućeg zanimanja
Prioritetni cilj 2 – UNAPRJEĐENJE REZULTATA PROGRAMA ODGOJA, OBRAZOVANJA I UČENJA
Mjera 2.1. Unaprjeđenje kvalitete odgoja, obrazovanja i učenja
Mjera 2.2. Razvoj obrazovnog sustava u skladu s izraženim/planiranim potrebama gospodarstva
Mjera 2.3. Unaprjeđenje kvalitete i fleksibilnosti sustava cjeloživotnog obrazovanja
Mjera 2.4. Poboljšanje dostupnosti školovanja učenicima izvan gradskih centara
Mjera 2.5. Priznavanje informalno stečenog znanja u gospodarstvu
Prioritetni cilj 3 – ZAJEDNIČKO DJELOVANJE SVIH DIONIKA TRŽIŠTA RADA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
Mjera 3.1. Poboljšana sustavna komunikacija između dionika tržišta rada
Mjera 3.2. Sustavno stipendiranje i mentoriranje
Mjera 3.3. Postizanje nadstandarda u obrazovanju na lokalnoj razini
Mjera 3.4. Poticanje poduzetništva i samozapošljavanja
Prioritetni cilj 4 - UNAPRIJEĐENA SOCIJALNA INKLUZIJA
Mjera 4.1. Unaprjeđenje jednakopravnosti u pristupu tržištu rada
Mjera 4.2. Prilagodba obrazovnog sustava za razvoj kompetencija učenika s posebnim potrebama te darovitih učenika
Mjera 4.3. Poticanje društvenog poduzetništva
OSTALO