YOUTH ADRINET

Opis projekta

U okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja odobrena su sredstva za realizaciju projekta YOUTH ADRINET. Cilj ovog projekta je promicanje aktivnog sudjelovanja mladih, poticanjem međusobnog upoznavanja, razvojem zajedničkih metodologija i stvaranjem mogućnosti zapošljavanja na širem području. Grad Pula koordinator je jednog od radnih paketa projekta koji ima za cilj ustrojavanje uslužnih struktura za mlade te izrada dokumenta kojim će se svi sudionici projekta uključiti u mrežu radi stvaranja kvalitetnijeg modela upravljanja politikom za mlade.

Planirane aktivnosti projekta su:

  1. promicanje institucionalne suradnja između političkih aktera koji su nadležni za mlade
  2. razvijanje modela u kojem bi mladi kao aktivni građani mogli pronaći mjesta i vremena za provođenje takvog modela, dajući konkretne primjere integriranja u društvu
  3. razvijanje naprednog metodološkog pristupa kojim se obuhvaća lokalna i transnacionalna dimenzija
  4. poticanje stručnog obrazovanja i zapošljavanja mladih.

Nositelj projekta je talijanska pokrajina Gorica a partneri su: Grad Gorica, udruga Informest, udruga Forser, Regija Puglia, pokrajina Campobasso, pokrajina Pesaro i Urbino, Grad Rimini, Sarajevski kanton, Distrikt Skrad u Albaniji, Grad Pula, Grad Dubrovnik, Vojvodina, Grad Kopar. 

Sveukupna vrijednost projekta je 3,640.321,60 eura, a za Pulu je planiran iznos od 224.010,00 eura. Trajanje projekta 36 mjeseci dok je njegova implementacija započela u travnju ove godine.

Nositelj projekta: Talijanska pokrajina Gorica

Partneri na projektu: Grad Pula, Grad Gorica, udruga Informest, udruga Forser, Regija Puglia, pokrajina Campobasso, pokrajina Pesaro i Urbino, Grad Rimini, Sarajevski kanton, Distrikt Skrad u Albaniji, Grad Dubrovnik, Vojvodina, Grad Kopar