S NAMA NA ZELENU GRANU

Opis projekta

Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag nositelj je projekta  pod nazivom ''S nama na zelenu granu''. Projekt iz područja zaštite okoliša, ukupne vrijednosti 732.600,14 HRK, sufinanciran je iz Europskog Socijalnog Fonda.

Partneri na projektu, uz Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'', Diopter otvoreno učilište Pula, udruga Zelena Istra i komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. Umag

RH ima do 2018.g. obvezu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. U tu svrhu,komunalna društva moraju izgraditi pretovarne stanice sa sortirnicama. Otvaranjem istih, javila se potreba za kadrom s odgovarajućim kompetencijama na sortiranju i recikliranju otpada, koji u IŽ i na području RH - ne postoji, što je identificirano kao najveći problem koji se projektom želi riješiti.

U prvoj fazi projekta ''S nama na zelenu granu'', POU Umag uspostavilo je suradnju s Učilištem Diopter i komunalnim poduzećem  6. maj d.o.o. iz Umaga i zajednički, na temelju konkretnih potreba poslodavca, izradilo novi program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada.

Program osposobljavanja moći će pohađati nezaposlene osobe s područja Istarske Županije s minimalno završeno osnovnom školom. Ukupno 30 odraslih osoba. 15 s područja Bujštine i 15 s područja Puljštine pohađat će program osposobljavanja edukacijom u teorijskom dijelu u obliku multimedijalne nastave na daljinu, a praktičnu nastavu svaka grupa zasebno obavljati će u svojim komunalnim poduzećima.

Opći ciljevi

Opći cilj projekta ''S nama na zelenu granu'' jest doprinijeti povećanju kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja odraslih radi povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba u sektoru upravljanja i gospodarenja otpadom.

Rezultati/indikatori

Realizacijom takvog programa osposobljavanja, omogućuje se odraslim polaznicima besplatno pohađanje programa osposobljavanja koji će povećati  njihove kompetencije i zapošljivost na tržištu rada.