AHVN - „Adriatic Health and Vitality Network”

Opis projekta

U okviru IPA Adriatic CBC – Cross Border Cooperation Programme odobrena su sredstva za realizaciju projekta AHVN („Adriatic Health and Vitality Network”). Ukupni cilj projekta je poticanje održivog zdravstvenog turizma unutar regija partnerstva, podizanje višeg nivoa turističke vrijednosti unutar povezanosti mreže medicinskog turizma, alternativnog zdravstvenog turizma, spa i wellness turizma i aktivnog „lifestile“ turizma. 

Voditelj projektnog tima je Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), a uz Grad Buzet pridruženi partneri su: Ekonomska regionalna razvojna agencija SERDA (BiH), Hotel Tartini iz Pirana (Slovenija), Uduga Zdrav poduzetnik iz Kopra (Slovenija), Udruga Green home iz Podgorice (Crna Gora).

Suradnik na projektu: Institut za međunarodne odnose (IMO), autor Studije, Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja zdravstvenog, vitality, lifestile i wellness turizma na području Grada Buzeta

Sveukupna vrijednost projekta je 1.101.476,05 eura, a za Grad Buzet je planiran iznos od 191.486,10 eura.

Implementacija projekta započela je 1.3.2011. i trajati će do 1.2.2014.

Planirane aktivnosti projekta su:

Mobilizacija lokalne mreže:
- najmanje 50 pružatelja turističkih usluga biti će određeno, intervjuirano i integrirano u mrežu
- izrađena studija o mogućem razvoju zdravstvenog turizma za svaku destinaciju (6 studija)
- dvije zajedničke AHVN konferencije biti će provedene (sudjelovanje više od 100 ljudi)
- najmanje dva pilot projekta bit će pokrenuta između turizma i obrazovnih institucija i ustanova za osposobljavanje
Regionalni brend i marketinška strategija:
- zajednički brend i 5 specifičnih standarda i kriterija za usluge zdravstvenog turizma biti će određene i primijenjene
- biti će dovršena AHVN-ova web stranica i promotivni materijali koji će prezentirati svaku od 4 regije partnera,
- biti će razvijena AHVN-ova Marketinška strategija i Akcijski plan za svaku lokalnu mrežu
Izgradnja kapaciteta
- uz izravnu potporu lokalnim mrežama za jačanje kapaciteta najmanje 10 inicijativa biti će provedeno s ukupno više od 100 obučenih pružatelja turističkih usluga
- razvijen postupak financiranja od strane AHVN članova

Provedene aktivnosti od strane Grada Buzeta: izrađena Studija potencijala razvoja zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta, razvijena Marketinška strategija i Akcijski plan, objedinjavanje svih 6 izrađenih studija od svih partnera.

Daljnji tijek aktivnosti za Grad Buzet: izrada baze projektnih ideja.

Nositelj projekta: Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA)

Partneri na projektu: Grad Buzet, Ekonomska regionalna razvojna agencija SERDA (BiH), Hotel Tartini iz Pirana (Slovenija), Uduga Zdrav poduzetnik iz Kopra (Slovenija), Udruga Green home iz Podgorice (Crna Gora)

Suradnici na projektu: Institut za međunarodne odnose (IMO), autor Studije, Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja zdravstvenog, vitality, lifestile i wellness turizma na području Grada Buzeta

Opći ciljevi

Poticanje održivog zdravstvenog turizma unutar regija partnerstva, podizanje višeg nivoa turističke vrijednosti unutar povezanosti mreže medicinskog turizma, alternativnog zdravstvenog turizma, spa i wellness turizma i aktivnog „lifestile“ turizma.