Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag

Primjarni ciljevi djelovanja

Sustavno rješavanje problema obrazovanja, usavršavanje odraslih kao i organiziranje zabavnih i kulturnih događanja.

Kontakt

  • PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ANTE BABIĆ“ UMAG
  • Trgovačka 6
  • 52470 Umag, Hrvatska
  • Telefon: +385 (0)52 741 116
  • Info telefon: +385 (0)52 741 116
  • Fax: +385 (0)52 720 371
  • E-mail: info@uciliste-umag.hr
  • Web sjedište: http://www.uciliste-umag.hr/
  • Kontakt osoba: Ana Pelko