Obrtnička komora Istarske županije

Primjarni ciljevi djelovanja

Komora je izvanstranačka stručno - poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost. Komora promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području svog teritorijalnog obuhvata - Istarske županije.

Djelokrug rada

Obrtnička komora Istarske županije

 • zastupa interese članstva pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri utvrđivanju mjera općinske, gradske i županijske gospodarske politike;
 • sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložbi i poslovnih kontakata;
 • potiče razvojno - istraživački i inventivni rad;
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtičkih i gospodarskih djelatnosti;
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo;
 • promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo;
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njeno djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva;
 • upućuje stručna mišljenja i prijedloge općinskim, gradskim i županijskim tijelima i Hrvatskoj obrtničkoj komori o potrebama obrtnika i poduzetnika;
 • potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova;
 • vodi registar udruženja obrtnika.

Kontakt

 • OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE
 • Mletačka 12/I
 • 52100 Pula, Hrvatska
 • Telefon: 052/216-153
 • Info telefon: 052/212-993
 • Fax: 052/383-744
 • E-mail: eros.soric@ok-istre.hr
 • Web sjedište: http://www.ok-istre.hr/
 • Kontakt osoba: Eros Sorić