Istarska županija

Primjarni ciljevi djelovanja

Uređenje Istarske županije

Djelokrug rada

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a posebno poslove koji se odnose na:

  • obrazovanje, 
  • zdravstvo, 
  • prostorno i urbanističko planiranje, 
  • gospodarski razvoj, 
  • promet i premetnu infrastrukturu,
  • održavanja javnih cesta, 
  • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, 
  • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja,  za područje Županije izvan područja Grada Pule i Pazina, te gradova koji su dobili suglasnost samostalno obavljati navedene poslove,
  • obavlja poslove u cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje, 
  • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Kontakt