Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula

Primjarni ciljevi djelovanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.

Primarni ciljevi su: razviti usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada; razviti ljudski potencijal i administrativni kapacitet HZZ-a u kreiranju i davanju novih usluga na tržištu rada; ostvariti vodeću poziciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa i većim utjecajem na donošenje i provedbu javnih politika.

Djelokrug rada

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Kontakt

  • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED PULA
  • Benediktinske opatije 3
  • 52100 Pula, Hrvatska
  • Telefon: 052/375-704
  • Fax: 052/375-718
  • E-mail: Tanja.LorencinMatic@hzz.hr
  • Web sjedište: http://www.hzz.hr/
  • Kontakt osoba: Tanja Lorencin Matić