Grad Novigrad

Djelokrug rada

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građanki/građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti i gospodarstvo,
 • brigu o djeci i mladima,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svome području, 
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Kontakt