Istarska županija započela s provođenjem radionica na temu poticanja samozapošljavanja

Započelo je provođenje interaktivnih radionica završnim razredima srednjih škola na temu pravnih aspekata osnivanja poslovnih subjekata te procedure samozapošljavanja

None U sklopu europskog projekta REI II čiji je nositelj Istarska županija, započelo je provođenje interaktivnih radionica završnim razredima srednjih škola na temu pravnih aspekata osnivanja poslovnih subjekata te procedure samozapošljavanja, čijim su programom obuhvaćeni svi relevantni aspekti novih mjera zapošljavanja te se učenicima pružaju osnovna znanja u cilju poticanja na samozapošljavanje po završetku školovanja.

Proteklog tjedna održavanje radionica započelo je u srednjim školama: Gospodarska škola Istituto professionale Buje, Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Buie - Buje "Leonardo da Vinci", Srednja škola Mate Balote Poreč, dok se ista predavanja očekuju u Srednjoj školi Buzet, te Industrijskoj - obrtničkoj školi Pula. Sljedeće godine u planu je da se radionice održe i u ostalim srednjim školama.

Cilj radionica je upoznati učenike s pojmom samozapošljavanja te mogućnostima koje im se pružaju, pravnim aspektima osnivanja poslovnih subjekata i samozapošljavanja, te dostupnim izvorima bespovratnih sredstava. Jedan od ciljeva radionica je razvijanje pozitivnog poduzetničkog duha te novih ideja koje bi mogle rezultirati usmjeravanjem učenika prema samozapošljavanju.

Težište radionica je na upoznavanju učenika s mjerama aktivne politike zapošljavanja na području županije s naglaskom korištenja mjera za poticanje samozapošljavanja koje provode gradovi, općine te Istarska županija. Krajnji ishod radionice je definiranje poslovnog plana te koraka koje je potrebno poduzeti za ostvarivanje definiranog profesionalnog plana.

Aktivno sudjelovanje kako učenika pa tako i profesora doprinijelo je poticajnoj atmosferi i ostvarivanju postavljenih ciljeva radionice. Razmatranjem povratnih informacija sudionika uočena je potreba za detaljnijom razradom posebnih uvjeta za pokretanje vlastitog posla te razradom teme samozapošljavanja.

Radionice o „Pravnim aspektima i postupku samozapošljavanja “ pokazale su se uspješnim alatom za motiviranje učenika na razmišljanje o samozapošljavanju te općenito postavljanju kvalitetnih ciljeva kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

Sredstva za provođenje ovih radionica, osigurana su iz projekta REI II koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta i dodijeljenih nepovratnih sredstava je 1.943.942,76 kuna. Osnovni cilj projekta je razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, kao i suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima.