Održana fokusna grupa na temu „Zapošljavanje i razvoj novih djelatnosti u organizacijama civilnog društva“

Cilj fokusne grupe bio je kroz vođeni razgovor s relevantnim predstavnicima ovog sektora odgovoriti na neka od bitnih pitanja vezana uz problematiku razvoja novih djelatnosti, obrazovanje i zapošljavanje kvalitetnog kadra u organizacijama civilnog društva (OCD) s posebnim naglaskom na poslove vezane uz rad s osobama s invaliditetom (OSI).

None U srijedu, 11. prosinca 2019. godine, u prostorijama Društvenog centra ROJC u sklopu izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027. godine (SRLJP IŽ), održana je fokusna grupa na temu „Zapošljavanje i razvoj novih djelatnosti u organizacijama civilnog društva“.

Cilj fokusne grupe bio je kroz vođeni razgovor s relevantnim predstavnicima ovog sektora odgovoriti na neka od bitnih pitanja vezana uz problematiku razvoja novih djelatnosti, obrazovanje i zapošljavanje kvalitetnog kadra u organizacijama civilnog društva (OCD) s posebnim naglaskom na poslove vezane uz rad s osobama s invaliditetom (OSI). Kako su sudionice bile iz Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre (UDMOSI) i Društva osoba s tjelesnim invaliditetom, DOSTI- podružnica Pula, pitanja su se odnosila na razne izazove s kojima se sudionice svakodnevno suočavaju u brizi oko djece oštećenog sluha odnosno osoba s tjelesnim invaliditetom (OSTI).

Neki od izazova uključuju predrasude koje i dalje postoje u našem društvu, prostorne barijere, nedostatak tumača znakovnog jezika te nedostatak educiranog kadra za rad s djecom s poteškoćama.

Također se u procese donošenja mjera, strategija i planova nedovoljno uključuju OSI iako su izravni korisnici tih mjera i usluga.

Predložene su i konkretne mjere za SRLJP IŽ, ali i nadležna ministarstva; sustavna podrška zaposlenima u obrazovanju (stručni radnici, defektolozi, pedagozi, predstavnici udruga); izmjene Zakona o socijalnoj skrbi o mogućnostima zapošljavanja osoba koje žive u zajednicama uz podršku); poboljšanje mogućnosti za život u zajednicama uz podršku kroz integraciju OSTI i osoba s mentalnim poteškoćama; pokretanje novog zanimanja – osobni asistent (pomoćnik u nastavi).

Također, naglašena je potreba za stalnom edukacijom i jačanjem svijesti roditelja i stručnih suradnika o sposobnostima i mogućnostima OSI te korištenjem novih tehnologija za poboljšanje života OSI, ali u suradnji s korisnicima (ko-kreiranje).