Održana prezentacija Evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020.

Cilj ovog procesa evaluacije bio je provesti vanjsko i nezavisno ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti, ishoda i utjecaja Strategije na društveno i društveno-političko okruženje, a predložene su i smjernice, aktivnosti i pravci djelovanja za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. -2027.

None Dana 31. svibnja u prostorijama Istarskog veleučilišta u Puli, a u sklopu 12. skupštine Vijeća tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ) , održana je prezentacija Evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. – 2020., koju je prezentirala Mirna Karzen, izvođačica navedene usluge. Navedenoj prezentaciji prisustvovalo je 20-ak članova /ica VTR IŽ.

Cilj ovog procesa evaluacije bio je provesti vanjsko i nezavisno ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti, ishoda i utjecaja SRLJP IŽ 2016. – 2020. na društveno i društveno-političko okruženje. Temeljem navedenog dokumenta predložene su jasne smjernice, aktivnosti i pravci djelovanja za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. -2027.

Po završetku prezentacije, Patricia Bosich ravnateljica Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove „ predstavila je navedenu ustanovu koja je zadužena za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja. Naime, Ustanova će sudjelovati pri izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.- 2027. a kasnije i praćenjem provođenja iste.