U sklopu dana EU projekata održana konferencija „Doprinos razvoju tržišta rada Istarske županije putem EU projekata“

Svoje projekte predstavili su članovi vijeća tržišta rada Istarske županije koji svojom uspješnom provedbom daju doprinos razvoju lokalne zajednice u područjima koja su usmjerena na tržište rada.

None U sklopu događaja kojeg organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Dani otvorenih vrata EU projekata“ dana 15.05.2019. godine u prostorijama HGK – Županijske komore Pula svoja vrata otvorilo je i Vijeće tržišta rada Istarske županije koje je organiziralo konferenciju pod nazivom: „Doprinos razvoju tržišta rada Istarske županije putem EU projekata“. Svoje projekte predstavili su članovi vijeća tržišta rada Istarske županije koji svojom uspješnom provedbom daju doprinos razvoju lokalne zajednice u područjima koja su usmjerena na tržište rada.


Prezentirani projekti:

Diopter otvoreno učilište – “Istarska mreža znanja” projekt čiji je cilj doprinijeti unapređenju lokalnog tržišta rada te razvoju i poboljšanju obrazovnog sustava u Hrvatskoj kroz razvoj programa obrazovanja koji su u skladu s potrebama tržišta rada.

Pučko otvoreno učilište Umag predstavilo je projekt pod nazivom "ILUS Projekt" (Innovative Local Unemployment Solution / Inovativna rješenja lokalne nezaposlenosti). Projekt se odnosi na razvoj i realizaciju novih programa osposobljavanja iz područja obrazovnog sektora turizma i ugostiteljstva putem edukacije budućih barmena i sobarica.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

"D’basket" – Razvoj alata i metoda neformalnog obrazovanja te njihova primjena u formalnom obrazovanju, naglasak na teme: multimedija, multikulturalnost i poduzetništvo

"SOS" - Razvoj vještina kod mladih vezano za zapošljavanje i samozapošljavanje

"Resilient" - Razvoj socijalnih vještina, sa naglaskom na one potrebne za razvoj društvenih inovacija i društvenog poduzetništva.

Istarska županija ( Upravni odjel za gospodarstvo)

" REI II " osnovni cilj projekta je razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima, osiguranje financiranja i funkcioniranja Vijeća tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ).

Grad Labin (Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte)

"Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine" kroz projekt se nastoje ojačati kapaciteti osnovnoškolske sredine za kvalitetan program profesionalne orijentacije, a sve kroz pilot model primjene austrijskog petofaznog modela u hrvatskim uvjetima.

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

"ATLAS" – Adriatic Cultural Tourism Laboratories projekt je usmjeren razvoju poduzetništva i kreativnosti kod mladih, provođenjem edukativnih radionica, poticanju uključenosti šire lokalne zajednice u besplatne edukacije, transnacionalnom umrežavanju, te osnaživanju lokalnih ekonomija i razvoju inovativnih poslovnih ideja.

"Provedba HKO na razini visokog obrazovanja" Cilj projekta je poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja, u cilju pripreme i prilagodbe polaznika i edukatora za tržište rada.

Predavanju su mogli prisustvovati svi zainteresirani građani koji su htjeli više saznati o provođenju besplatnih radionica, poticajima za samozapošljavanje, raznim edukacijama, tečajevima stranih jezika i sličnim aktivnostima koje se provode u sklopu projekata koji su bili prezentirani.

Naime, Istarska županija putem Upravnog odijela za gospodarstvo te u svojstvu tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada Istarske županije, provodi aktivnosti koje pridonose razvoju tržišta rada i jačanju ljudskih potencijala u Istarskoj županiji.

Vijeće tržišta rada Istarske županije okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ključni za izradu, provedbu i evaluaciju dokumenta i politika za razvoj ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Isto tako djeluje na razvoj sustava zapošljavanja, obrazovanja prekvalifikacija i osposobljavanja za potrebe tržišta rada na regionalnoj razini.