Vijeće tržišta rada Istarske županije usvojilo Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016-2020.

12.04.16.
Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Skupština Vijeća tržišta rada Istarske županije usvojila je konačan nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016-2020.

Osnovni cilj provedbe Strategije je da do 2020. godine u Istarskoj županiji budu značajno unaprjeđene fleksibilnost, kompetencije i zapošljivost radne snage; da stanovnici budu zadovoljni mogućnostima obrazovanja, rada i zapošljavanja; te da redovni programi i programi cjeloživotnog obrazovanja budu prilagođeni potrebama istarskog gospodarstva.

Izrada i donošenje ove Strategije predstavlja definiranje politike razvoja ljudskih potencijala Istre, nakon čega predstoji odgovoran i složen proces njene provedbe. Dosadašnja sinergijska suradnja svih dionika tržišta rada na području županije predstavlja dobar temelj za uspješnu provedbu postavljenih ciljeva i mjera Strategije na dobrobit svih građana i gospodarstva Istarske županije.

Vijeće tržišta rada Istarske županije čine predstavnici 36 organizacija iz javnog, civilnog i poslovnog sektora. Kroz nekoliko mjeseci, predstavnici su aktivno surađivali u procesu izrade Strategije i u definiranju potreba, ciljeva i mjera za razvoj ljudskih potencijala. Vizija ove Strategije bazira se na zaključcima provedenih analiza i glasi: „Istarska županija će 2020. godine imati konkurentnu radnu snagu, sposobnu fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada“.

Strategija je pisana u sklopu europskog projekta Raising employment in Istria – REI, kojeg provodi UO za gospodarstvo Istarske županije, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 38.423,70 eura, a EU financira 78,07%.