Monitoring SRLJP-a

Monitoring SRLJP-a

Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2011. – 2013. predstavlja strateški dokument kojim se određuju smjernice politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na području Županije.

Projekti

Projekti

VTR IŽ povezuje javni, privatni i civilni sektor u donošenju odluka u skladu s kretanjima na regionalnom tržištu rada, te donošenju Strategije razvoja ljudskih resursa iz koje će se aplicirati projekte na raspoložive fondove EU.

Partneri

Partneri

VTR IŽ je tijelo koje se sastoji od 36 partnera – županije, Komora, gradova, razvojne agencije, javne uprave, sveučilišta, raznih institucija u civilnom sektoru i drugih aktivnih aktera vezanih za tržište rada i obrazovni sustav.

Partneri

VTR IŽ je tijelo koje se sastoji od 36 partnera – županije, Komora, gradova, razvojne agencije, javne uprave, sveučilišta, raznih institucija u civilnom sektoru i drugih aktivnih aktera vezanih za tržište rada i obrazovni sustav.

VIŠE >

Projekti

VTR IŽ povezuje javni, privatni i civilni sektor u donošenju odluka u skladu s kretanjima na regionalnom tržištu rada, te donošenju Strategije razvoja ljudskih resursa iz koje će se aplicirati projekte na raspoložive fondove EU.

VIŠE >