Partneri

Partner Sjedište Kontakt osoba E-mail
DIOPTER PULA – otvoreno učilište Trierska 7
52100 Pula, Hrvatska
Maja Milevoj maja.milevoj@diopter.hr
Pučko otvoreno učilište Labin Alda Negrija 11
52220 Labin, Hrvatska
Danijela Mohorović uciliste@uciliste-labin.hr
Centar za rehabilitaciju - Down syndrom centar Pula Gajeva 14, p.p. 80
52100 Pula, Hrvatska
Branka Butorac info@downcentar.hr
Udruga centara u ronilačkom turizmu ALTUM MARE Forum 3
52100 Pula, Hrvatska
Filip Višić fvisic@net.hr
Udruga START UP Radnička 24
52100 Pula, Hrvatska
Ivana Ajduković Prepušt start.up.udruga@gmail.com
Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag Trgovačka 6
52470 Umag, Hrvatska
Ana Pelko info@uciliste-umag.hr