Partneri

Partner Sjedište Kontakt osoba E-mail
Grad Buzet II. istarske brigade 11
52420 Buzet, Hrvatska
Ornela Rumen ornela.rumen@buzet.hr
Grad Buje Istarska 2
52460 Buje, Hrvatska
Sabrina Quarantotto s.quarantotto@buje.hr
Grad Rovinj Trg Matteotti 2
52210 Rovinj, Hrvatska
Ana Karlaš ana.karlas@rovinj.hr
Grad Pazin Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin, Hrvatska
Edi Ćus edi.cus@pazin.hr
Grad Poreč Obala maršala Tita 5
52440 Poreč, Hrvatska
Edi Štifanić gradonacelnik@porec.hr
Pulski centar za poduzetništvo Mletačka ulica 12
52100 Pula, Hrvatska
Maja Šarić pcp@pula.hr
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Preradovićeva 1/1
52100 Pula, Hrvatska
Danijela Križman Pavlović dkrizman@unipu.hr
Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola Riva 6
52100 Pula, Hrvatska
Davor Mišković dmiskovic@politehnika-pula.hr
Ekonomska škola Pula Kovačićeva 3
52100 Pula, Hrvatska
Ljiljana Juričić ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr
Industrijsko obrtnička škola Pula Mletačka 3
52100 Pula, Hrvatska
Dragan Radovanović dragan.radovanovic@pu.t-com.hr