Partneri

Partner Sjedište Kontakt osoba E-mail
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula Benediktinske opatije 3
52100 Pula, Hrvatska
Tanja Lorencin Matić Tanja.LorencinMatic@hzz.hr
Istarska županija Flanatička 29
52100 Pula, Hrvatska
mr.sc. Lorena Brgić lorena.brgic@istra-istria.hr
IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija Mletačka 12/IV
52100 Pula, Hrvatska
Tamara Kiršić tamara.kirsic@ida.hr
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula Carrarina 5
52100 Pula, Hrvatska
Koraljka Vitasović kvitasovic@hgk.hr
Obrtnička komora Istarske županije Mletačka 12/I
52100 Pula, Hrvatska
Eros Sorić eros.soric@ok-istre.hr
Grad Pula Forum 1
52100 Pula, Hrvatska
Kristina Fedel, Sonja Gadžić kristina.fedel@pula.hr, sonja.gadzic@pula.hr
Grad Vodnjan Trgovačka 1
52215 Vodnjan, Hrvatska
Moira Drandić moira.drandic@vodnjan.hr
Grad Labin Titov trg 10
52220 Labin, Hrvatska
Eni Modrušan eni.modrusan@labin.hr
Grad Umag Ulica G. Garibaldia 6
52470 Umag, Hrvatska
Vida Ferlin vida.ferlin@grad-umag.hr
Grad Novigrad Veliki trg 1
52466 Novigrad, Hrvatska
Mirjana Sinčić mirjana.sincic@novigrad.hr